Outsourcing HR a personálních služeb

Pomůžeme vám s HR, pokud nemáte dostatek kapacit

Tak, jak se mění velikost firmy a prostředí, které ji obklopuje, mění se i potřeba služeb zpravidla označovaných zkratkou HR. Pomůžeme vám s HR ve firmě, pokud vaše vlastní kapacity nestačí. Outsourcing personálních služeb je rychlé, jednoduché a finančně efektivní řešení, ať jste majitel firmy, který si potřebuje uvolnit ruce na jiné aktivity, či tým HR oddělení, který se například dočasně potýká s nedostatkem vlastních kapacit, času, know-how nebo nástrojů.

 

Jak to probíhá v praxi?

Naším zákazníkem je například úspěšná obchodní společnost zaměřená na maloobchodní prodej. Není to malá společnost, přesto její velikost zatím nevytváří prostor pro zřízení interní pozice HR manažera či specialisty. Náborová agenda je tedy sdílena mezi marketingem, manažery oddělení a majitelem firmy. Ve spolupráci s tímto klientem jsem navrhli a zároveň zrealizovali řešení, jehož součástí je např. centralizace náborové činnosti, sjednocení procesu předvýběru kandidátů a v neposlední řadě zastřešení komunikace s úspěšnými i neúspěšnými kandidáty. Přínosem pro klienta jsou časové úspory na straně manažerů i majitele firmy, kteří se díky tomu mohou věnovat jiným činnostem, sjednocení úvodní části náborového procesu, i zajištění informovanosti všech účastníků výběrových řízení s pozitivním vlivem na image firmy jako zaměstnavatele.

S čím vám můžeme v rámci outsourcingu HR pomoci:

personální plánování v souladu s firemní strategií (pracovní místa, zdroje)

návrh systému hodnocení, motivace zaměstnanců

zajištění náboru nových zaměstnanců vč. související personální agendy (recruitment, executive search, inzerce, pohovory, psychodiagnostika, reporting)

talent management, rozvoj a školení zaměstnanců

budování a správa talent poolu

aktivity pravidelné a průběžné, i projektově zaměřené

pomoc při procesu adaptace nových zaměstnanců

Potřebujete konzultaci?