Společenská odpovědnost firmy

Etika a pomoc druhým je přirozenou součástí našeho fungování

Společenskou odpovědnost považujeme za přirozenou součást našeho podnikání – bez ohledu na velikost firmy. Snažíme se proto jako rodinná firma v rámci našich možností podporovat společensky prospěšné aktivity a zároveň dbáme na to, abychom se sami chovali zodpovědně.

Co pro nás znamená odpovědnost v naší práci?

  • S našimi obchodními partnery, kandidáty i sami mezi sebou jednáme férově a eticky.
  • Vyhýbáme se spolupráci se subjekty, jež jednají v rozporu se zákony či dobrými mravy.
  • Jsme odpovědní k životnímu prostředí

Používáme recyklovaný papír a zbytečně netiskneme.

Máme vozy splňující ekologické limity.

Šetříme energii – omezujeme stand by režim.

Třídíme odpad.

Spolupracujeme s neziskovým sektorem

Pravidelně pořádáme v pobočce v Olomouci jarní „Čarování dlaní“. V roce 2006 jsme upořádali první vánoční prodejní výstavu s Dětským centrem 1990, Topolany. Ta měla mimořádný ohlas a na ni navázaly další akce, tentokrát v jarních měsících roku 2007 a 2008. Záměrem programu „Čarování dlaní“ je setkání všech handicapovaných umělců z ústavů sociální péče v regionu. Podpora jejich kreativity a příležitost vlastní prací získat prostředky k další zájmové činnosti. Snažíme se o rozvoj pozitivního vnímání a solidarity veřejnosti vůči handicapovaným přátelům.

Utržené peníze za prodej vystavených děl jsou následně využity především na nákup všech potřebných materiálů k tvorbě „produktů“.

Jako organizátoři se snažíme zajistit hladký průběh a podpořit naše umělce, oslovujeme sponzory a naše příznivce, kteří např. svým hudebním doprovodem zpříjemní celý program.

Našim záměrem je vytvořit přátelskou a příjemnou atmosféru, která přinese radost a zábavu všem zúčastněným.

Mimo vlastní akce pravidelně podporujeme OPS při Nadaci Terezy Maxové. V minulosti jsme podpořili aktivity této organizace jak hmotnými, tak finančními dary. Projekty, které podporujeme, umožňují dětem a mladým lidem z dětských domovů rozvíjet jejich schopnosti, talent, tvořivost a vést samostatnější život.

Souzníte s naší filozofií a přístupem k práci?