Psychodiagnostika a AC

Vhled do nitra, který vám pomůže ke správnému rozhodnutí

Výběr vhodného pracovníka může pozitivně ovlivnit budoucnost vaší firmy či organizace. A naopak: chybná volba může způsobit zbytečné škody. Proto se snažíme využít všech dostupných a osvědčených metod, včetně psychodiagnostiky a assessment centra, abychom posoudili vhodnost kandidáta pro konkrétní pozici.

Hledáte manažera do méně stabilního kolektivu nebo pro krizové řízení?

Chcete udělat maximum pro finální dobré rozhodnutí o výběru pracovníků?

Hledáte kandidáta na zodpovědnou či úzce specializovanou pozici?

Nejste si jisti, zdali kandidát, který splňuje kvalifikační předpoklady, je skutečně tím pravým?

(Když kandidáta tzv. přespíte – pořád se nemůžete rozhodnout.)

Pomůžeme vám při rozhodování a nabídneme nezávislý pohled.

Jak provádíme psychodiagnostiku?

Psychodiagnostických metod je celá řada a volíme je vždy individuálně.

Od roku 2013 jsme certifikovaným poskytovatelem Hoganových metod, které byly vyvinuty přímo pro použití při vyhledávání pracovníků.

Tato mezinárodně respektovaná a úspěšná metoda zkoumá sedm základních faktorů kandidátů: stabilitu, sebeprosazení, sociabilitu, kooperativnost, systematičnost, zvídavost, učenlivost. Naši zkušení experti poznatky získané touto metodou vyhodnotí a vy tak budete mít další data pro rozhodování.

Dále pracujeme s metodami Cattel (test inteligence), Firo-B (metoda zjišťující rysy osobnosti) a dalšími.

Psychodiagnostiku nabízíme buď jako součást spolupráce při výběru pracovníků nebo jako doplněk assesment centra, případně i jako samostatnou službu.

Jak organizujeme assessment centrum?

Assessment centrum je osvědčená komplexní metoda, jak odpovědně vybírat pracovníky z více kandidátů nebo jak posuzovat potenciál zaměstnanců. Hlavními zásadami je uplatnění nezávislého hodnocení více osobami, využití psychodiagnostických nástrojů, případových studií a in- i outdoorových aktivit.

Assessment centrum organizujeme jak při náboru nových pracovníků, tak například i při restrukturalizaci firmy nebo fúzích.

Metodu známe velmi důvěrně a víme, čeho se vyvarovat, aby byl výsledek přínosem pro vaše rozhodování. Assessment centrum pro vás zajistíme na klíč celé: od úvodní analýzy potřeb přes organizaci vlastního Assessment centra až po vypracování závěrečné zprávy a interpretaci výsledků, včetně zpětné vazby účastníkům.

Chcete se s námi poradit?

 

Rádi vám doporučíme vhodnou metodu pro váš případ