GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také jako GDPR (General Data Protection Regulation), je uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

V souladu s tímto nařízením jsme přijali a zavedli taková opatření, abychom tomuto nařízení vyhověli.

ZÁSADY SHROMAŽĎOVÁNÍ, UCHOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato stránka popisuje zásady shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů společnostmi DITTMANN CONSULTING s.r.o. a Horton International Czech s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů a od jeho účinnosti též ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů jsou společnosti DITTMANN CONSULTING s.r.o., IČ 256 35 131, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, a společností Horton International Czech s.r.o., IČ 256 51 722, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00 (dále společně jen správce).

Rozsah shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů

Zpravidla jsou osobní údaje shromažďovány, uchovány a zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, poznatky získané z pohovoru, na základě osobnostních testů či referencí a případně i v rozsahu dalších údajů uvedených v mnou dobrovolně poskytnutém životopisu (dále jen osobní údaje). Právním základem pro zpracování osobních údajů je dobrovolný souhlas, který je možné udělit zpravidla na dobu 10 let na těchto stránkách:

www.dittmann.cz/souhlas/

www.dittmann.cz/souhlas-olomouc/

Účel shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány, uchovány a zpracovány za účelem personálního poradenství pro klienty správce. Za tímto účelem mohou být osobní údaje poskytnuty klientům správce, kteří hledají zaměstnance (pracovníky vykonávající práci mimo pracovní poměr či poskytovatele služeb) či mohou být zpracovávány v návaznosti na služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany správce zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Práva subjektu údajů dle ZOOÚ a GDPR

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; a

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

 

Pokud máte dotazy ke shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů naší společností, můžete bezplatně zaslat svůj dotaz na adresu: prague@dittmann.cz.