Náš tým

 

jednatel a manažer kanceláře Praha

Leo Dittmann, MBA

jednatel a manažer kanceláře Praha

Po ukončení studia na střední průmyslové škole vystudoval obor finance a bankovnictví a v roce 2005 získal titul MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Svoji kariéru začal v logistice společnosti Chiquita Banana Company, později pracoval v oddělení privátního bankovnictví ING Bank. Oblasti HR se věnuje v Dittmann Consulting od roku 1999. V současnosti firmu řídí a je hlavním konzultantem pražské pobočky. Paralelně od roku 2000 pracuje pro sesterskou společnost Horton International Czech.

Jako konzultant má více než 15 let zkušeností s výběrem zaměstnanců a poradenstvím. Aktivně pracuje s různými psychodiagnostickými nástroji. V rámci prestižních mezinárodních sítí HR konzultantů se podílí na projektech v České republice i zahraničí.

zakladatel

PhDr. Leo Dittmann

zakladatel

Vystudoval obor technologie skla na Umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě, a poté absolvoval obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Zahraniční zkušenosti sbíral mimo jiné na stážích ve Velké Británii a Nizozemsku, kde se zabýval otázkami mezikulturního managementu, negociace či řešení konfliktů. Od počátku 90. let se věnoval vzdělávání dospělých a personálnímu poradenství, což později vyústilo v založení Dittmann Consulting a zastupování Horton International v ČR. Podílel se rovněž na experimentálním ověření a zavedení pružné pracovní doby v českém prostředí.

Působí také jako trenér a kouč v oblasti komunikace, řešení konfliktů, rozvoje kreativity a mezikulturního managementu. Příležitostně publikuje v médiích.

manažerka kanceláře Olomouc

Ing. Marcela Mayerová

manažerka kanceláře Olomouc

Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně. V roce 2002 si doplnila bakalářské vzdělání v oboru andragogika v profilaci na personální management na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Několik let působila ve Státním plemenářském podniku a později také na pozici account managera v reklamní agentuře.

HR se věnuje od roku 1998 jako hlavní konzultantka pobočky Dittmann Consulting v Olomouci. Zároveň pracuje i v sesterské společnosti Horton International Czech jako regionální ředitelka pro Moravu. Má bohaté zkušenosti s výběrem zaměstnanců, s vedením projektů v oblasti HR managementu a s přípravou tréninkových a rozvojových programů pro manažery i specialisty.

konzultant Praha

Mgr. Pavla Pokorná Světlíková

konzultant Praha

Vystudovala Marketingové a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, včetně ročního studijního pobytu v Portugalsku.

Svou kariéru započala v PR agentuře a dále působila na různých pozicích v oborech marketingové komunikace a projektové řízení, například ve Vodafonu. V roce 2013 si rozšířila kvalifikaci v profesionálním výcviku pro kouče a začala působit jako životní a kariérní kouč a lektor osobního rozvoje.

Od roku 2017 uplatňuje své zkušenosti  také do oblasti HR. V Dittmann Consulting i v sesterské firmě Horton International Czech se věnuje hledání a výběru zaměstnanců, psychodiagnostice a podílí se na přípravě a vedení rozvojových programů, jako jsou individuální či skupinový koučink a tematické tréninky.

Máte zájem využít dlouholetých zkušeností našeho týmu?